Tag Archives: Giấy Crystal

Thông tin về một số loại giấy in ấn

Thông tin về một số loại giấy in ấn

Ví dụ nói giấy Duplex 500, có nghĩa là 1 tờ giấy 1m2 đó nặng 500g. Và dĩ nhiên, giấy D500 (Duplex 500) dày hơn giấy D300. – Giấy Kraft Giấy Kraft là loại giấy tái sinh, bề mặt tương