Tag Archives: giấy in công nghiệp

Thông tin về một số loại giấy in ấn

Thông tin về một số loại giấy in ấn

Ví dụ nói giấy Duplex 500, có nghĩa là 1 tờ giấy 1m2 đó nặng 500g. Và dĩ nhiên, giấy D500 (Duplex 500) dày hơn giấy D300. – Giấy Kraft Giấy Kraft là loại giấy tái sinh, bề mặt tương