Tag Archives: hệ thống mực

Ảnh hưởng của độ dày lớp mực khi in

Ảnh hưởng của độ dày lớp mực khi in

Các yếu tố về chất lượng của hình ảnh bị ảnh hưởng bởi độ dày lớp mực được liệt kê dưới đây: 1/ Độ bão hòa màu: Việc gia tăng độ dày lớp mực thường tạo nên một màu sậm