Tag Archives: hướng dẫn in lụa

Phương pháp in lụa trong ngành in ấn

Phương pháp in lụa trong ngành in ấn

Như ta thấy, nguyên tắc của việc chụp bàn lụa là làm thế nào đó che hết tất cả những ô không in trên bề mặt lưới (vùng màu xanh), mực chỉ xuyên qua các vùng có hình ảnh in