Tag Archives: hướng dẫn nạp mực

Hướng dẫn nạp mực trong in Offset

Hướng dẫn nạp mực trong in Offset

Để hoạt động đúng chức năng, các lô sàng phải được điều khiển bởi các bánh răng hay xích và có cùng tốc độ bề mặt với tốc độ bản in. Lô chấm, lô trung gian và lô chà chỉ