Tag Archives: kỹ thuật in ống đồng

Kỹ thuật in ống đồng trong ngành in ấn

Kỹ thuật in ống đồng trong ngành in ấn

Khuôn ống đồng được chế tạo bằng các phương pháp quang hóa hoặc phương pháp khắc điện tử. Phương pháp quang hoá dựa trên cơ sở các quá trình ảnh, quá trình hoá – lý , quá trình cơ học