Tag Archives: Mimaki CG-60SR

Máy cắt decal mimaki CG-60SR

Máy cắt decal mimaki CG-60SR

Máy cắt decal mimaki CG-60SR cung cấp tính năng cắt bế tem nhãn rất chuyên nghiệp. Nhờ mắt thần, Mimaki CG-60SR có khả năng di chuyển mũi dao để cắt chính xác các chi tiết kỹ thuật rất nhỏ. TÍNH