Tag Archives: quy luật màu sắc trong in ấn

Những hệ màu trong ngành thiết kế in ấn

Những hệ màu trong ngành thiết kế in ấn

Trong kỹ thuật in ấn, hệ màu khác nhau sẽ cho ra chất lượng bản in khác nhau. Vấn đề cơ bản là không gian màu được sử dụng cho đến nay để phục hồi màu sắc không được chuẩn