Tag Archives: tư vấn in ấn

Phương pháp in offset

Phương pháp in offset

Ưu điểm của phương pháp này là chất lượng hình ảnh cao, nét và sạch hơn in trực tiếp từ bản in lên giấy vì miếng cao su áp đều lên bề mặt cần in. Khả năng ứng dụng in ấn

Yếu tố ảnh hưởng đến sự truyền mực trong in ấn

Yếu tố ảnh hưởng đến sự truyền mực trong in ấn

1. Độ tách dính của mực (độ sệt) Nếu như độ sệt của lớp mực thứ 2 cao hơn độ sệt của lớp mực in trước đó sẽ dẫn đến hiện tượng truyền mực ngược, tức là một ít mực